Bài viết liên quan tới "kinh tế đi lên":
Sóc Trăng: Phát triển hạ tầng thương mại từng ngày
(NSMT) - Sau 30 năm tái lập tỉnh, Sóc Trăng đã vươn lên vững vàng hơn từ một địa phương yếu thế trong nền kinh tế và đưa tỉnh nhà ngày càng phát triển hơn nhất là về cơ sở hạ tầng thương mại tích cực thúc đẩy kinh tế-xã hội.