Bài viết liên quan tới "Lăng Ông Nam Hải":
Lễ Nghinh Ông lần thứ 97
(NSMT) - UBND thị trấn Sông Đốc, huyện Trần Văn Thời tỉnh Cà Mau vừa phối hợp với Ban trị sự Lăng Ông Nam Hải tổ chức Lễ Nghinh Ông lần thứ 97.