Bài viết liên quan tới "lễ khánh thành Đền thờ Vua Hùng":
Công an TP Cần Thơ bảo đảm an toàn, ANTT lễ khánh thành Đền thờ Vua Hùng
(NSMT) - Với mục tiêu là đảm bảo tuyệt đối an ninh, an toàn lễ khánh thành, Công an TP Cần Thơ đã chỉ đạo Công an các đơn vị, địa phương phối hợp chặt chẽ với các đơn vị liên quan, chủ động triển khai các mặt công tác theo chức năng, nhiệm vụ đã được giao không để xảy ra đột xuất, bất ngờ.