Bài viết liên quan tới "Liên hoan Ðờn ca tài tử quốc gia lần thứ III - Cần Thơ":
Điều chỉnh một số nội dung hoạt động của Liên hoan Ðờn ca tài tử quốc gia lần thứ III - Cần Thơ 2022
(NSMT) - UBND thành phố Cần Thơ vừa có văn bản gửi Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc xin ý kiến điều chỉnh một số nội dung hoạt động của Liên hoan Ðờn ca tài tử quốc gia lần thứ III - Cần Thơ năm 2022.