Bài viết liên quan tới "lúa tăng giá nông dân vẫn lỗ":
Huyện Kiên Lương - Kiên Giang: Giá lúa tăng nhưng nông dân lãi thấp
Theo Ủy ban nhân dân huyện Kiên Lương, tỉnh Kiên Giang vụ lúa đông xuân 2021-2022, toàn huyện gieo sạ 23.500ha. Đến nay, nông dân thu hoạch 4.500ha, năng suất lúa ước đạt 6,9 tấn/ha, diện tích còn lại đang giai đoạn trổ chín.