Bài viết liên quan tới "mang giá trị kinh tế":
Quà quê tuổi nhỏ
Gần 40 năm trước, khi ông anh bà con của tôi chuẩn bị lập gia đình, anh đã lên 5 công đất ruộng thành vườn để trồng cây ăn trái. Những lão nông trong xóm mách bảo đất mới trồng cây không được tốt. Với đất mới, không gì hiệu quả hơn trồng chuối xiêm, vì cây không kén đất. Tuy lợi nhuận có thể không bằng các loại cây khác nhưng bù lại ít tốn công chăm sóc, chẳng bao lâu có trái thu hoạch.