Bài viết liên quan tới "mẹ hi sinh cho bố":
Bố cố chấp và ngang bướng sao mẹ cả đời phải nhường nhịn
Cô không sao hiểu được cách sống của mẹ, bà luôn dành hết tình yêu thương và luôn làm tất cả những gì bố cô muốn. Cô không thích cách sống của bố, đã quá nửa đời người rồi nhưng bố vẫn luôn ngang bướng và cố chấp như vậy.