Bài viết liên quan tới "môi trường giáo":
Lãnh đạo Trường Đại học Kiên Giang đối thoại với sinh viên
Trường Đại học Kiên Giang vừa tổ chức hội nghị đối thoại giữa lãnh đạo trường với sinh viên năm học 2021-2022. Tham dự hội nghị có ban giám hiệu, đại diện lãnh đạo các đơn vị thuộc và trực thuộc trường, bí thư Đoàn Thanh niên, chủ tịch hội sinh viên cùng ban cán sự các lớp.