Bài viết liên quan tới "ngành hàng sen":
Thành lập Hội Ngành hàng sen Đồng Tháp
(NSMT) - Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp vừa có Quyết định cho phép thành lập Hội Ngành hàng sen Đồng Tháp.