Bài viết liên quan tới "Ngày hội Văn hóa":
Sôi nổi Ngày hội Văn hóa, Thể thao và Du lịch đồng bào Chăm tỉnh An Giang
(NSMT) - Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh An Giang vừa phối hợp cùng UBND huyện An Phú, tỉnh An Giang tổ chức lễ Khai mạc Ngày hội Văn hóa, Thể thao và Du lịch đồng bào dân tộc Chăm tỉnh An Giang lần thứ IX năm 2022.