Bài viết liên quan tới "người có thu nhập thấp":
Cà Mau: Chưa có dự án nhà ở xã hội được xây dựng
Theo Kế hoạch phát triển nhà ở giai đoạn 2021-2025, Cà Mau có 7 dự án nhà ở xã hội kêu gọi đầu tư (4 dự án tại TP. Cà Mau, 2 dự án tại huyện U Minh và 1 dự án tại huyện Ngọc Hiển, với tổng diện tích 74,99 ha).