Bài viết liên quan tới "người dân thêm thu nhập":
Nông dân kiếm thu nhập khá​ từ lục bình khô
Những năm gần đây, thu hoạch nguồn lục bình trên sông, kênh rạch sẵn có khi nghề đan giỏ bằng lục bình ngày càng phát triển, nhiều bà con trên địa bàn xã Ninh Hòa, xã Vĩnh Lộc của huyện Hồng Dân đã có thêm nguồn thu nhập trong lúc nông nhàn.