Bài viết liên quan tới "người dân ven biển":
Tiền Giang cấp nước sinh hoạt miễn phí cho người dân địa bàn ven biển gặp nhiều khó khăn
(NSMT) - Trước tình hình thời tiết, thủy văn diễn biến phức tạp trong mùa khô năm 2021 - 2022 ảnh hưởng đến sản xuất và đời sống của người dân, Tiền Giang đã cho triển khai phương án mở lại 100 vòi nước công cộng cung cấp nước sinh hoạt miễn phí cho người dân sinh sống đang gặp khó khăn về nước sinh hoạt tại huyện Gò Công Đông, huyện Gò Công Tây, thị xã Gò Công và huyện Tân Phú Đông.