Bài viết liên quan tới "nhạc ngũ âm":
Nhạc ngũ âm - Tài sản văn hóa quý báu của đồng bào Khmer
Trong đời sống tinh thần của người Khmer, bên cạnh những giá trị về kiến trúc, nghệ thuật tạo hình, dàn nhạc ngũ âm được xem là tài sản văn hóa quý báu và là nhạc cụ không thể thiếu trong các dịp lễ tết cổ truyền.