Bài viết liên quan tới "nhìn xa trông rộng":
Cha mẹ nhìn xa trông rộng sẵn sàng “ép” con thành thạo 3 kỹ năng
Yêu con là để con lớn lên trưởng thành chứ không phải chiều chuộng con hư. Trước khi trẻ 6 tuổi, cha mẹ hãy “ép” con thành thạo 3 kỹ năng này, trẻ sẽ ngày càng giỏi giang, tự lập.