Bài viết liên quan tới "nho không hạt":
Vườn nho Hạ đen tại Trà Vinh thu hút khách tham quan
(NSMT) - Anh Nguyễn Ngọc Thuần ở xã Hưng Mỹ, huyện Châu Thành, Trà Vinh mang giống nho Hạ đen từ Hà Nội về trồng và đầu tư phát triển kết hợp với du lịch thu hút nhiều khách tham quan.