Bài viết liên quan tới "ổn định sinh kế":
Bạc Liêu: Ổn định sinh kế cho người dân rừng phòng hộ
Sự ra đời của Dự án đầu tư xây dựng khu dân cư tái định cư (TĐC) rừng phòng hộ tỉnh Bạc Liêu (gọi tắt là Dự án) cho thấy một chính sách đầy tính nhân văn dành cho cư dân đang sinh sống trong các khu rừng phòng hộ trải dài từ TP. Bạc Liêu đến huyện Đông Hải. Dự án này không chỉ đảm bảo an sinh xã hội, giải quyết việc làm, tăng thu nhập, nâng cao đời sống của người dân mà còn nhằm bảo vệ và phát triển rừng phòng hộ, cải thiện môi trường sinh thái, hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại do thiên tai, biến đổi khí hậu và nước biển dâng gây ra.