Bài viết liên quan tới "phát động phong trào thi đua":
Đồng Tháp phát động phong trào thi đua đặc biệt trong ngành giáo dục
(NSMT) - Uỷ ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp vừa ban hành Kế hoạch phát động phong trào thi đua đặc biệt “Ngành Giáo dục và Đào tạo tỉnh Đồng Tháp thi đua lập thành tích chào mừng Kỷ niệm 40 năm ngày nhà giáo Việt Nam 20/11/1982 - 20/11/2022”.