Bài viết liên quan tới "phát triển sản phẩm OCOP":
Cà Mau chuẩn bị tổ chức họp mặt doanh nghiệp và các hoạt động phát triển sản phẩm OCOP 2022
(NSMT) - Theo nội dung công văn chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau, từ ngày 28/4 đến ngày 1/5/2022 tổ chức họp mặt doanh nghiệp và các hoạt động phát triển sản phẩm OCOP 2022.