Bài viết liên quan tới "phát triển thương hiệu":
Đồng Tháp: Phát triển nhãn hiệu “Làng Hoa kiểng Sa Đéc” và “Hủ tiếu Sa Đéc”
(NSMT) - UBND thành phố Sa Đéc vừa ban hành Kế hoạch quản lý và phát triển nhãn hiệu chứng nhận “Làng Hoa kiểng Sa Đéc” và “Hủ tiếu Sa Đéc”.