Bài viết liên quan tới "phòng chống bệnh truyền nhiễm":
Cà Mau phát động hưởng ứng Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu pháp luật về phòng chống bệnh truyền nhiễm” năm 2022
(NSMT) - Ban Tổ chức Cuộc thi “Tìm hiểu pháp luật năm 2022” trên địa bàn tỉnh Cà Mau vừa có công văn đề nghị các cơ quan, đơn vị, địa phương quan tâm phối hợp hưởng ứng tham gia Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu pháp luật về phòng chống bệnh truyền nhiễm” năm 2022.