Bài viết liên quan tới "phương pháp nuôi con":
Làm mẹ nhàn tênh nhờ 10 phương pháp nuôi con của người Mỹ
(NSMT) - Thời gian nghỉ sinh ở Mỹ chỉ kéo dài 6 tuần với sinh thường, 8 tuần với sinh mổ. Quay lại làm việc khi con còn quá nhỏ, các bà mẹ ở quốc gia này làm gì để vừa chăm con mà vẫn hoàn thành tốt công việc?