Bài viết liên quan tới "quảng trường":
Kiên Giang: Phấn đấu tất cả các huyện, thành phố có quảng trường hoặc công viên văn hóa
(NSMT) -UBND tỉnh Kiên Giang vừa ban hành quyết định phê duyệt Đề án phát triển thiết chế văn hóa, thể thao cơ sở trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021-2025 và định hướng đến năm 2030.