Bài viết liên quan tới "quý hiếm":
Cà Mau thả cá thể vích quý hiếm nặng 120 kg về biển
Cá thể vích này được ghi nhận nặng khoảng 120 kg, là con vích có trọng lượng lớn nhất từ trước đến nay được cơ quan chức năng ở Cà Mau phát hiện.