Bài viết liên quan tới "quỹ học bổng Dương Kỳ Hiệp":
Sóc Trăng tiếp nhận hơn 600 triệu đồng ủng hộ quỹ học bổng Dương Kỳ Hiệp
(NSMT) - Ngày 4/4, nhân dịp ngày giỗ lần thứ 22 của nhà cách mạng Dương Kỳ Hiệp, Hội Khuyến học tỉnh Sóc Trăng đã tiếp nhận 605 triệu đồng ủng hộ Quỹ khuyến học Dương Kỳ Hiệp.