Bài viết liên quan tới "rèn luyện thân thể":
Đồng Tháp phát động toàn dân rèn luyện thân thể và Ngày chạy Olympic
(NSMT) - Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp vừa phát động cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại” giai đoạn 2021 – 2030 và Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân năm 2022. Có khoảng 800 cán bộ, công chức, viên chức, chiến sĩ và sinh viên tham gia cuộc vận động này.