Bài viết liên quan tới "Rối loạn tâm thần":
Rối loạn tâm thần- triệu chứng kéo dài của hậu Covid-19
Rối loạn tâm thần là phổ biến trong các vấn đề hậu Covid-19. Bệnh nhân triệu chứng nhẹ, không cần phải nhập viện do tỷ lệ gây rối loạn tâm thần thấp hơn so với nhóm phải điều trị tại ICU.