Bài viết liên quan tới "Run together Cùng khỏe – Cùng nhận quà":
Quận đoàn Ninh Kiều tổ chức chương trình chạy việt dã và kiểm tra thanh niên khỏe
(NSMT) - Ban Thường vụ Quận đoàn Ninh Kiều, Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thanh quận Ninh Kiều và Quỹ đầu tư khởi nghiệp sáng tạo Fundgo vừa phối hợp tổ chức chương trình chạy việt dã và kiểm tra thanh niên khỏe “Run together Cùng khỏe – Cùng nhận quà”.