Bài viết liên quan tới "sắc màu 3 miền":
Sắc màu 3 miền
“Lợi nhuận thu được từ ảnh đều dành hết cho người già neo đơn và trẻ em mồ côi”, là thông điệp đầy yêu thương từ triển lãm ảnh nghệ thuật chủ đề “Sắc màu 3 miền” của Nhiếp ảnh gia Nguyễn Luận (Đại đức Thích Trí Thành, tăng chúng chùa Tân Long, xã Tân Thuận Tây, TP Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp).