Bài viết liên quan tới "sản phẩm OCOP Đồng Tháp":
Đồng Tháp đẩy mạnh quảng bá, kết nối thị trường nông sản và sản phẩm OCOP
(NSMT) - Trong quý I/2022, tỉnh đã thực hiện 4 chương trình kết nối tiêu thụ nông sản và sản phẩm OCOP với các nhà phân phối, kết quả thực hiện được 11 biên bản ghi nhớ về liên kết sản xuất, tiêu thụ hàng hóa, logistics; 3 tấn xoài cát chu được xuất bằng đường hàng không sang EU (Hà Lan).
Đồng Tháp phấn đấu hơn 50 sản phẩm được công nhận OCOP trong năm 2022
(NSMT) - Năm 2022, Đồng Tháp tiếp tục nâng cao hiệu quả thực hiện Chương trình Mỗi xã một sản phẩm (OCOP) góp phần chuyển dịch kinh tế, nâng cao đời sống cho nhân dân và thực hiện hiệu quả nhóm tiêu chí “Kinh tế và tổ chức sản xuất” trong Bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới; bảo vệ môi trường, bảo tồn các giá trị truyền thống tốt đẹp, nâng cao khả năng cạnh tranh các sản phẩm trên thị trường trong và ngoài nước.
Wincommerce sẽ kết nối tiêu thụ sản phẩm OCOP Đồng Tháp
(NSMT) - Một trong những kết quả nổi bật của hội nghị kết nối tiêu thụ với Công ty Cổ phần thương mại dịch vụ Tổng hợp Wincommerce, do Sở Công Thương tổ chức là Công ty Wincommerce sẽ kết nối tiêu thụ các sản phẩm OCOP Đồng Tháp.