Bài viết liên quan tới "sếp già":
Chồng “bán thân” cho sếp già để lên chức khiến vợ khinh bỉ
Hành động của chồng khiến tôi khinh bỉ nhưng với anh thì đó như một hành động nghĩa hiệp với vợ con.