Bài viết liên quan tới "sinh viên sau tốt nghiệp":
Cần Thơ: Gắn kết với doanh nghiệp, giải quyết việc làm cho sinh viên
Gắn kết với doanh nghiệp không chỉ giúp cơ sở giáo dục cập nhật kiến thức, kỹ năng mới vào chương trình nhằm nâng cao chất lượng đào tạo; mà còn giải quyết việc làm cho học sinh, sinh viên (HSSV) sau tốt nghiệp. Nhờ sự gắn kết này, tại Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Cần Thơ (CTEC), trên 97% HSSV có việc làm sau tốt nghiệp.