Bài viết liên quan tới "sử dụng đất không đúng mục đích":
Sóc Trăng rà soát xử lý việc sử dụng đất không đúng mục đích
(NSMT) - Trước thực trạng nhiều trường hợp sử dụng đất không đúng mục đích trên địa bàn tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh Sóc Trăng đã yêu cầu các địa phương, các đơn vị chức năng rà soát, xử lý và tăng cường công tác quản lý xây dựng.