Bài viết liên quan tới "suy nghĩ xấu":
Không phải cô đơn, đây mới là 4 điều đáng sợ nhất trong cuộc đời
Mỗi người đều có cách hiểu khác nhau về cuộc sống. Eileen Chang đã viết trong cuốn tiểu thuyết "Half a Life" của mình: "Cuộc đời quá dài, chúng ta sợ cô đơn, cuộc đời quá ngắn, chúng ta sợ rằng theo không kịp”. Tuy nhiên có những điều còn đáng sợ hơn cả cô đơn.