Bài viết liên quan tới "tài sản riêng":
Minh bạch tài chính trước khi kết hôn: Nên không?
(NSMT) - Thiếu sự chia sẻ, thống nhất ngay từ đầu trong việc quản lý tiền bạc đang đe dọa “sức khỏe tài chính” và hạnh phúc của nhiều gia đình.