Bài viết liên quan tới "tạo động lực thoát nghèo":
Sự đổi thay ở huyện Giang Thành
Mặc dù năm 2021 là năm khó khăn do dịch COVID-19 hoành hành nhưng các cấp ủy đảng, chính quyền, đoàn thể huyện Giang Thành, tỉnh Kiên Giang, thể hiện quyết tâm, chung sức, chung lòng chăm lo đời sống cho người dân, trong đó các chính sách giảm nghèo được thực hiện hiệu quả.