Bài viết liên quan tới "thị trường tiêu thụ hàng hóa":
Đồng Tháp phấn đấu đưa 100% sản phẩm OCOP lên sàn thương mại điện tử
(NSMT) - Sở Công Thương tỉnh Đồng Tháp xây dựng Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ phát triển thương mại điện tử trên địa bàn tỉnh năm 2022, nhằm hỗ trợ, thúc đẩy việc ứng dụng rộng rãi thương mại điện tử trong doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, hợp tác xã; hỗ trợ phát triển thị trường tiêu thụ hàng hóa.
Cà Mau: Hơn 150 thương nhân tham gia sàn thương mại điện tử tỉnh
(NSMT) - Năm 2022, có ít nhất 150 thương nhân trong tỉnh Cà Mau tham gia sàn thương mại điện tử của tỉnh là một trong những yêu cầu đề ra trong kế hoạch phát triển thương mại điện tử tỉnh Cà Mau năm 2022 vừa được Chủ tịch UBND tỉnh ban hành.