Bài viết liên quan tới "thiếu tin tưởng":
Tình yêu giới trẻ - mau yêu chóng chán
(NSMT) - Có vẻ như nhiều bạn trẻ hiện nay có "hàng tá" người yêu cũ, thậm chí chỉ gặp nhau 1-2 lần đã trở thành người yêu của nhau nhưng rồi chẳng bao lâu sau lại chia tay, đó hẳn là một biểu hiện của tình trạng "mau yêu chóng chán".