Bài viết liên quan tới "thu hút nguồn vốn đầu tư":
An Giang dự Lễ công bố Chương trình hợp tác và triển khai các hoạt động năm 2022 khu vực phía Nam
(NSMT) - Nhằm tăng cường hiệu quả trong việc hợp tác, phối hợp với các địa phương và các cơ quan Ngoại giao thường trú tại TP Hồ Chí Minh, cũng như hỗ trợ cung cấp thông tin và kết nối cho các doanh nghiệp nước ngoài và doanh nghiệp trong nước tại khu vực phía Nam; Trung tâm Xúc tiến Đầu tư phía Nam (tại TP Hồ Chí Minh) tổ chức Lễ Công bố Chương trình hợp tác và triển khai các hoạt động năm 2022.