Bài viết liên quan tới "tín ngưỡng":
An Giang: Khai hội Vía Bà Chúa Xứ núi Sam năm 2022
(NSMT) - Tối 22/5 (nhằm ngày 22/4 âm lịch), tại phường Núi Sam, thành phố Châu Đốc, tỉnh An Giang, Lễ hội cấp Quốc gia Vía Bà Chúa Xứ núi Sam chính thức khai hội trong không khí trang nghiêm, theo đúng các nghi thức truyền thống.