Bài viết liên quan tới "tình cảm vợ chồng":
Sẻ chia trách nhiệm, gia đình hạnh phúc
(NSMT) - Trong quá trình chung sống, bên cạnh đóng góp về mặt tài chính, nhiều người chồng chủ động chia sẻ việc nhà, chăm sóc con cái… để giảm tải gánh nặng cho bạn đời. Mỗi gia đình có cách thỏa thuận công việc khác nhau nhưng thông qua những hoạt động hỗ trợ hằng ngày, tình cảm vợ chồng thêm khăng khít.