Bài viết liên quan tới "tổ chức đăng cái":
Kiên Giang mong muốn đăng cai Liên hoan Đờn ca tài tử lần thứ IV
(NSMT) - UBND tỉnh Kiên Giang vừa có văn bản gửi Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch về việc xin đăng cai tổ chức Liên hoan Đờn ca tài tử quốc gia lần thứ IV năm 2025.