Bài viết liên quan tới "tổ chức dạy thêm":
Cà Mau: Cho phép tổ chức dạy thêm, học thêm của các cơ sở giáo dục ngoài công lập và các trường học
(NSMT) - Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau vừa có công văn chỉ đạo Sở Giáo dục và Đào tạo; UBND các huyện, thành phố Cà Mau về việc tổ chức dạy thêm, học thêm của các cơ sở giáo dục ngoài công lập và các trường học.