Bài viết liên quan tới "tổ chức đọc sách":
An Giang: Phục vụ xe sách lưu động tại lễ hội truyền thống huyện Châu Phú lần thứ 20 năm 2022
(NSMT) - Việc phục vụ xe sách lưu động tại lễ hội truyền thống huyện Châu Phú nhằm tuyên truyền những giá trị truyền thống tốt đẹp của địa phương, làm phong phú thêm chuỗi các hoạt động văn hóa - văn nghệ; thể dục - thể thao; trò chơi dân gian; triển lãm hình ảnh thành tựu phát triển kinh tế xã hội phục vụ trong Lễ hội.