Bài viết liên quan tới "trang bị kiến thức":
Trang bị kiến thức cho học sinh, sinh viên khởi nghiệp
Từ thực tế các ý tưởng, đề án khởi nghiệp còn non trẻ, thiếu “đủ thứ”; nhiều buổi tập huấn, thậm chí là môn học khởi nghiệp đã được triển khai cho học sinh, sinh viên. Nhờ đó, các em có những kiến thức nền tảng, tự tin hơn khi khởi nghiệp.