Bài viết liên quan tới "trao đổi thông tin":
Đồng Tháp - Bến Tre: Đi cùng nhau để phát triển nhanh, bền vững
(NSMT) - Với tinh thần hợp tác, “đi cùng nhau để phát triển nhanh, bền vững”, Đoàn công tác Tỉnh ủy Bến Tre và lãnh đạo Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh, các sở, ngành tỉnh Đồng Tháp đã cùng trao đổi, chia sẻ nhiều thông tin, kinh nghiệm liên quan phát triển kinh tế - xã hội.