Bài viết liên quan tới "triển khai áp dụng":
Cà Mau triển khai áp dụng hóa đơn điện tử vào tháng 4
(NSMT) - Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau vừa có công văn chỉ đạo về việc triển khai áp dụng hóa đơn điện tử trên địa bàn tỉnh theo quy định của Luật Quản lý thuế.