Bài viết liên quan tới "triển lãm sách online":
Thư viện tỉnh Hậu Giang mở triển lãm sách online về chủ đề Đảng Cộng sản Việt Nam
(NSMT) - Nhằm kỷ niệm 92 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, Thư viện tỉnh Hậu Giang đã tổ chức triển lãm online 40 quyển sách về chủ đề Đảng Cộng sản Việt Nam trên trang thông tin điện tử của đơn vị.