Bài viết liên quan tới "trợ lý giám đốc":
Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Cần Thơ tổ chức ngày hội việc làm năm 2022
(NSMT) - Ngày 3/6, Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Cần Thơ phối hợp cùng Trung tâm Dịch vụ việc làm TP. Cần Thơ tổ chức Ngày hội tuyển dụng học sinh - sinh viên năm 2022.