Bài viết liên quan tới "trồng dừa sáp Bến Tre":
TP. Bến Tre triển vọng từ mô hình “trồng dừa sáp nuôi cấy mô”
Thực hiện kế hoạch tái cơ cấu ngành nông nghiệp trên địa bàn TP. Bến Tre giai đoạn 2020 - 2025 và định hướng đến năm 2030, tạo ra sản phẩm nông nghiệp đa dạng, có giá trị, nâng cao đời sống người dân gắn xây dựng xã nông thôn mới (NTM) nâng cao, kiểu mẫu, từ tháng 11-2021, Phòng Kinh tế TP. Bến Tre phối hợp với UBND xã Bình Phú triển khai thực hiện mô hình trồng dừa sáp nuôi cấy mô.